Realizacje

 • Ekspertyza budowlana konstrukcji budynku. Brwinów

  Lokalizacja: Brwinów
  Powierzchnia: 450 m2
  Rok realizacji: 2017
  Ekspertyza budowlana konstrukcji budynku do celów przebudowy. Odkrywki fundamentów i konstrukcji. Budynek wpisany do rejestru zabytków.
 • Ekspertyza budowlna stanu balkonów. Warszawa, Bielany

  Lokalizacja: Warszawa, Bielany
  Powierzchnia: 150
  Rok realizacji: 2016
  Ekspertyza budowlana stanu technicznego balkonów. Pomiary geometrii, podanie sposobu naprawy uszkodzeń. Oględziny 15 balkonów wraz z elewacją.
 • Kompleks produkcyjny

  Lokalizacja: Biała Rawska 2013
  Powierzchnia: 8000 m2
  Rok realizacji: 2013

  Projekt kompleksu produkcyjnego prefabrykowanych elementów żelbetowych, w skład którego wchodzą: hale produkcyjne o łącznej powierzchni 4000 m2, węzeł betoniarski, fundamenty pod urządzenia specjalne, zaplecze socjalne. W halach zastosowano suwnice o udźwigu 4 x 12,5 t. Posadzka żelbetowa, zbrojona włóknami stalowymi.
  Zakres: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt posadzki żelbetowej wraz z podbudową pod posadzkę.

 • Ekspertyza budowlana konstrukcji budynku. Józefin

  Lokalizacja: Józefin
  Powierzchnia: 250 m2
  Rok realizacji: 2017
  Ekspertyza budowlana konstrukcji budynku.
 • Ekspertyza nośności stropu żelbetowego Sękocińska

  Lokalizacja: Warszawa, ul. Sękocińska
  Powierzchnia: 100 m2
  Rok realizacji: 2013
  Ekspertyza nośności stropu żelbetowego pod przejazdem bramowym. Kamienica z lat 50 XX wieku.
 • Ekspertyza nośności stropu żelbetowego wraz z projetem wzmocnienia

  Lokalizacja: Warszawa, ul. Szturmowa
  Powierzchnia:
  Rok realizacji: 2012
  Ekspertyza nośności stropu żelbetowego wraz z projetem wzmocnienia. Zwiększono obciążenie użytkowe istniejących stropów w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń.
 • Ekspertyza konstrukcyjna hali stalowej

  Lokalizacja: Czosnów
  Powierzchnia: 600
  Rok realizacji: 2015
  Ekspertyza konstrukcyjna hali stalowej z projektem wzmocnienia w celu adaptacji na cele użytkowe.
 • Opinia dot. posadzki żelbetowej pod suwnicę bramową. Wa-a Annopol

  Lokalizacja: Warszawa, Annopol
  Powierzchnia: 350
  Rok realizacji: 2021
  Opinia konstrukcyjna dotycząca sprawdzenia możliwości pracy suwnicy bramowej w przewidywanej lokalizacji pod kątem nośności posadzki żelbetowej.
 • University Business Center 1

  Lokalizacja: Warszawa, ul. Szturmowa
  Powierzchnia: 600
  Rok realizacji: 2012

  Ekpertyza konstrukcyjna nośności stropu prefabrykowanego z uwzględnieniem charakterystyki dynamicznej.

  Konstrukcja stalowa budynku z lat 60-70 NRD typu "Lipsk". Przeprowadzono odkrywki konstrukcji oraz obliczenia statyczne i dynamiczne.

 • Ekspertyza konstrukcyjna posadowienia urządzenia UPS

  Lokalizacja: Warszawa, ul. Olbrachta
  Powierzchnia: 200
  Rok realizacji: 2016
  Ekspertyza konstrukcyjna posadowienia urządzenia UPS. Analiza statyczna istniejącej konstrukcji, ocena aktualnego stanu konstrukcji.