O firmie

Założyciel firmy PROTOM Tomasz Prokopiak ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, na wydziale Inżynierii Lądowej. Przez 10 lat pracował w firmie budowlanej kolejno jako asystent, asystent kierownika budowy i projektanta. W 2007 roku uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa oraz sporządzania opinii i ekspertyz. Od tego momentu pracował jako samodzielny projektant i kierownik budowy. W 2013 roku założył własną działalność PROTOM Tomasz Prokopiak, opierając się na wypracowanym doświadczeniu oraz dobrej opinii wśród dotychczasowych klientów. Każdy rok to nowe doświadczenia oraz poszerzanie grupy zadowolonych klientów. Do dnia dzisiejszego mgr inż. Tomasz Prokopiak zrealizował ponad 360 realizacji różnego typu. Żadna z nich nie zakończyła się konfliktem z Zamawiającym, żadna realizacja nie została zakwestionowana pod kątem merytorycznym lub ekonomicznym. Jest to potwierdzenie naszego profesjonalizmu. Pracę traktujemy jako służbę wiedzą i warsztatem dla Klientów.

  • Praktyka przy wielu inwestycjach, współpraca z wykonawcami, inwestorami, producentami materiałów, architektami, inżynierami pozwala nam kompleksowo realizować nawet skomplikowane zadania inżynierskie. Doświadczenie, znajomość runku budowlanego, nowych technologii w budownictwie, szerokie kontakty branżowe - to nasze atuty.
  • Wyróżnia nas znajomość obowiązujących przepisów i norm dlatego proponowane przez nas rozwiązania są precyzyjnie, dostosowane do indywidualnych warunków, ekonomiczne i bezpieczne. Optymalizujemy koszty w każdej fazie projektowania i realizacji.
  • Długoletnia praktyka, terminowość, szybkie działanie operacyjne, kontrola kosztowa - wszystko to składa się na nasz profesjonalizm. Podchodzimy indywidualnie do każdego zagadnienia, zawsze proponując rozwiązania ekonomiczne i satysfakcjonujące inwestora.
  • 18 lat doświadczenia w budownictwie, ponad 360 realizacji
  • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 50 000 - 400 000 EUR.
  • Numer w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów: MAZ/BO/0030/08
  • Numer uprawnień budowlanych do projektowania i wykonawstwa w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: MAZ/0244/PWOK/07
  • Uprawnienia do sporządzania opinii technicznych i ekspertyz budowlanych z zakresu konstrukcji
  • Stała współpraca z laboratorium budowlanym
  • Posiadamy specjalistyczny sprzęt badawczy, między innymi ferrodetektor prętów zbrojeniowych w betonie określający średnicę prętów i otulinę, urządzenie do pomiaru rozwartości rys, niwelatory i urządzenia laserowe.