Ekspertyzy konstrukcyjne i budowlane

Wykonujemy ekspertyzy budowlane z zakresu statyki konstrukcji i z zakresu budownictwa ogólnego. Proponowane rozwiązania zawsze dostosowujemy do konkretnego przypadku i warunków lokalnych.

Nasza firma specjalizuje się w sprawach konstrukcyjnych. Wykonujemy ekspertyzy dotyczące przykładowo:

 • nośności stropów,
 • nadmierne zarysowania i ugięcia konstrukcji
 • zarysowania konstrukcji murowych w tym zabytkowych
 • usuwanie ścian i podpór wewnętrznych
 • wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach
 • przebicia przez stropy, otwory w stropach
 • suwnice, belki podsuwnicowe i tory jezdne
 • płyty żelbetowe fundamentowe posadowione na podłożu gruntowym lub na studniach
 • posadowienie w warunkach słabonośnych
 • płyty sprężone HC, stropy z płyt kanałowych
 • konstrukcje sprężone
 • posadzki przemysłowe, płyty zbrojone firbobetonem na podłożu gruntowym
 • wielka płyta, łączniki w wielkiej płycie
 • obciążenia dachów panelami słonecznymi
 • drgania stropów
 • projekty konstrukcji wsporczych pod urządzenia techniczne, np. pod anteny, drycoolery, centrale wentylacyjne, chillery, panele osłonowe, etc.
 • projekty konstrukcji reklam zewnętrznych wolnostojących i na budynkach
 • fundamenty pod ciężkie maszyny
 • projekty antresol wewnętrznych (stalowych, żelbetowych, drewnianych)
 • awarie budowalne
 • wzmacnianie fundamentów
 • zwiększenie obciążeń w istniejących obiektach

Zazwyczaj częścią ekspertyzy jest projekt rozwiązania problemu. Opracowania powstają we współpracy i uzgodnieniu z zamawiającym. Do zaproponowanych rozwiązań projektowych możemy wykonać przedmiar i kosztorys inwestorski wykonania prac (formaty xls i ath). W pracy posługujemy się normami PN-EN (Eurokody) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz szeroko rozumianą sztuką budowlaną. Wnioski realizacyjne często rozwiązujemy na bieżąco on-line lub na zasadzie nadzorów autorskich. Wspieramy Inwestora na każdym etapie procesu budowlanego, proponując rozwiązania ekonomiczne i zoptymalizowane.

Nie zajmujemy się elementami wykończeniowymi. Ewentualne pozwolenie na budowę uzyskuję we współpracy z architektem, jako że specjalizuję się w pracach konstrukcyjnych.