Projektowanie konstrukcyjne

Wykonujemy projekty konstrukcji budynków i budowli:

  • Projekty techniczne
  • Projekty wykonawcze, projekty warsztatowe
  • Uzgodnienia projektów architektoniczno – budowlanych pod kątem konstrukcji
  • Optymalizacja materiałowa konstrukcji

Dzięki doświadczeniu projektujemy najlepsze rozwiązania: optymalne zarówno konstrukcyjnie jak i kosztowo. Podejmujemy się też projektowania skomplikowanych układów nośnych typu stropy o dużych rozpiętościach, ściany zakrzywione w planie, układy o skośnych ścianach, słupy nie pokrywające się w rzucie, etc.

Do wykonanych projektów wydajemy zaświadczenia o wykonaniu projektu technicznego. Do każdego projektu wykonawczego opracowujemy tabelaryczne wykazy materiałowe, tak iż zamówienie materiałów na budowę jest bezproblemowe i nie występują zbędne naddatki.

Ewentualne pozwolenie na budowę uzyskuję we współpracy z architektem, jako że specjalizuję się głównie w pracach konstrukcyjnych. Posiadamy programy do obliczeń statycznych (w tym własne opracowania xls) oraz modelowania dwg.

Dla wykonanych opracowań możemy świadczyć usługi nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego. Konsultujemy wykonane projekty on-line.